Traditsioonid

Meie lasteaed on oma eripäraks valinud folkloori tutvustamise, välja on kujunenud omad traditsioonid:

Lasteaia laulupidu
Kadripäeva tähistamine ühistegevusega
Rahvuslik jõulupidu vanemas rühmas
Jüripäeva jooks
Rahvuslike tähtpäevade tähistamine
Lasteaia sünnipäeva tähistamine 1. veebruaril
Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine

Kord aastas toimub lahtiste uste päev. Lasteaiakoha saanud lapsed kutsutakse koos vanematega lasteaiaga tutvuma maikuu lõpul.