Aita last

Lugupeetud lapsevanem!

Enne lapse toomist lasteaeda soovitame:
* tutvuda ise lasteaiaga
* tutvustada lapsele uut olukorda, käia lasteaia territooriumil (nt. laste õuesoleku ajal)
* harjutada last ka kodus lasteaia režiimiga (vt. Pärnu Kadri Lasteaia õppekava)
* toetada lapse oskust ja algatust iseseisvalt tegutseda, eriti riietumisel
* õpetada/harjutada last aegsasti potil käima, iseseisvalt sööma, enda järelt asju koristama, pesema ning kuivatama käsi ja nägu.
* varuda aega ja kannatust lasteaiaga harjutamiseks. Arvestage võimalusega, et laps võib algul vajada teid enda kõrval kogu aja. Lapse võiks üksi lasteaeda ja ka magama jätta alles siis, kui ta on päeva esimese poolega täiesti kohanenud.

Logopeedilist ja psühholoogilist nõustamist pakub meie lasteaiale Pärnumaa Rajaleidja Keskus

Pärnu Õppenõustamiskeskus on haridusasutusi nõustav ja teenindav Pärnu Linnavalitsuse hallatav asutus.

Alates veebruarist 2019 osalevad Pärnu linna lasteaedade tugimeeskonnaliikmetena laste arengu toetamisel ka Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialistid: Ilona Veike sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine – telefon: 56924435, e-post: ilona@onk.ee ja Gädy Rohelsaar sotsiaalpedagoogiline ja eripedagoogiline nõustamine – telefon: 58189451, e-post: gady@onk.ee. Pärnu Õppenõustamiskeskusega saate lähemalt tutvuda kodulehe vahendusel www.onk.ee

Innove_rajaleidja-220x88

 

 

Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe-kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post hm@hm.ee