Kodukord

Lasteaias soovime pakkuda Teie lapsele turvalist kasvukeskkonda ja parimaid võimalusi lapse arengu toetamiseks ning mänguks.
Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes.

Kodukord on koostatud arvestades:

Koolieelse lasteasutuse seadust;
Eesti Vabariigi Lastekaitse seadust;
Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, päevarežiimi koostamise ja toitlustamise nõudeid;
Pärnu Kadri Lasteaia põhimäärust;
EV Töölepingu seadust;
Pärnu Linnavalitsuse õigusakte: