VABAD KOHAD

Vabad ametikohad
Pärnu Kadri Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja asenduskohale
tööle asumisega 01.10.2018.a.
Sooviavaldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja CV saata e-postiaadressile reeli.tanavsuu@kadri.parnu.ee hiljemalt 26.09.2018.

Täiendav info tel. 447 4360