Kuuse rühm

KUUSE RÜHM

KUUSE RÜHM

sõimerühm

Õpetajad:
Ülle Odes
Relika Sahtel
Õpetaja-abid:
Ljudmilla Gruzdeva
kuuse.kadri@gmail.com
Tel.   58360830