LASTEAIAST

Kadri Lasteaed asub Pärnu Ülejõel.
Kadri Lasteaed asub Pärnus Ülejõe linnaosas, Tallinna maantee ja Kadri tänava vahelisel alal, Rohu bussipeatuse juures (liinid nr. 40, 18, 19).

Vaata kaardil

Oleme avatud E-R alates 06:30 kuni 18:30

Lasteaed on 6-rühmaline: 2 sõimerühma,  3 aiarühma ja 1 liitrühm. Kõigis rühmades on 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi. Lisaks muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Õppetöö toimub eesti keeles.

Kella 6.30-7.30 ja 17.30-18.30 on lasteaias viibivad lapsed valverühmas.                          Valverühm töötab  I korrusel Kadri tänava poolses rühmas.

Tänane Pärnu Kadri Lasteaed avati 01.02.1969.a.
Sel ajal kandis ta nimetust Pärnu Linakombinaadi Lastepäevakodu nr. 5. Asutus oli 6-rühmaline: 3 vene ja 3 eesti õppekeelega. Alates 01.01.1994 võeti Lastepäevakodu nr. 5 Pärnu Linnavalitsuse haldusalasse. Vene laste arv rühmades vähenes iga aastaga ja seetõttu 1999.a. sügisest vene õppekeelega rühm suleti. Alates 1999.a. suvest sai uueks nimetuseks Pärnu Kadri Tänava Lasteaed. Oma praegust nime Pärnu Kadri Lasteaed kannab asutus alates 01.04.2015.

Meie õuealal kasvab palju erinevaid puuliike ja põõsaid. 2008. aastal sai uue välimuse lasteaia mänguväljak. Hooviala renoveerimise projekti rahastati Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Pärnu Linnavalitsuse poolt.

Kadri Lasteaeda on juhtinud:
Aino Orb 1969-1979
Ranna Honga 1979-1992
Tiiu Martinson 1992- 2004
Reeli Tänavsuu 2004 –

Kadri Lasteaia põhimäärus